This is the Header Notice module. It can be used for Cookie Law messages or any other text. Can add multiple modules on on any page and they can be individually styled.
Mes naudojame slapukus, siekdami užtikrinti geriausią įmanomą tinklapio naudojimą vartotojui. Naudodamiesi šiuo tinklapiu, jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Daugiau apie tai „Privatumo politika“

Sąlygos ir Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “Spaustukai.lt”).


2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas.

2.1. Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs Spaustukai.lt , suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”.

2.2. Sutartis pradeda galioti, kai Mes per tris darbo dienas, gauname Jūsų apmokėjimą už prekes ir galioja iki pilno prekių pateikimo.

2.3. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų yra saugoma Spaustukai.lt.

2.4. Atsiųstas ir atspausdintas užsakymas el. paštu yra išankstinė sąskaita - faktūra, pagal kurią atliekamas apmokėjimas.


3. Jūsų teisės:

3.1. Jūs turite teisę pirkti prekes Spaustukai.lt šių taisyklių ir Spaustukai.lt nustatyta tvarka.

3.2. Jūs turite teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Spaustukai.lt, išskyrus atvejus, kai sutartis sudarytadėl:

  • dalyvavimo žaidimuose ar loterijose;
  • kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.


4. Jūs įsipareigojate:

4.1. Apmokėti už prekes iš karto po užsakymo pateikimo (užsakymo metu).

4.2. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs įsipareigojate juos atnaujinti.

4.3. Jūs, naudodamasis Spaustukai.lt, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.


5. Mūsų teisės:

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Spaustukai.lt darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis Spaustukai.lt arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti Spaustukai.lt veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.

5.3. Mes galime keisti ir koreguoti šių taisyklių sąlygas.


6. Mes įsipareigojame:

6.1. Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis Spaustukai.lt teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

6.3. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 72 valandas.


7. Prekių pristatymas:

7.1. Prekes pristatome Mes arba Mūsų įgaliotas atstovas.

7.2. Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su Mumis ar Mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.

7.3. Jums pasirašius sąskaitoje – faktūroje arba siuntos pristatymo dokumente yra laikoma, kad siunta yra perduota.

7.4. Pastebėję siuntos pažeidimą, Jūs siuntos turite nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai.


8. Prekių grąžinimas.

8.1. Įsigytas prekes galite grąžinti, jei prekė neatitiko žadėtos kokybės, sulūžo, ar buvo pristatyta sužeista. Grąžinti galima per 14 dienų nuo prekės gavimo ir atgauti sumokėtus pinigus.

8.2. Privaloma užpildyti „Grąžinimo formą“.

8.3. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

8.4. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Mes ar Mūsų atstovas gali nepriimti prekės grąžinimui.

8.5. Prekė, jei buvo pirkta ir siųsta specialiame įpakavime (t.y., „Dovanoms“ skiltyje pateikti pavyzdžiai), turi būti grąžinama tame įpakavime. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari. Išskyrus atvejus, kai prekė buvo brokuota ar nekokybiška.

8.6. Prekės grąžinimo išlaidas dengiate Jūs, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl blogos prekės kokybės.

8.7. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Mes įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai Mes neturime analogiškos prekės, Mes grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus ar pasiūlome alternatyvų variantą. Jūs turite teisę rinktis. 


9. Atsakomybė.

9.1. Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius nesklandumus.

9.2. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis Spaustukai.lt.

9.3. Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

9.4. Mes atsakome už Jūsų duomenų saugumą, pagal „Privatumo Politika“.


10. Informacijos siuntimas.

10.1. Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate  Spaustukai.lt nurodytais kontaktais.


11. Asmens duomenų apsauga.

11.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Privatumo Politika“, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kurią vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.

11.2. Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui (pvz. pašto kurjeriai).


12. Baigiamosios nuostatos.

12.1. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.

12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.